Volejbal

 
 
 
WallyBall
(Volejbal)
 
 

REZERVACE

 

Ve sportovním centru HejbejmeSe.cz nabízíme:

  • on-line rezervace
  • možnost platby platební kartou
  • půjčovna sportovních potřeb a vybavení
  • Fit-bar, velkoplošná projekce (sport, hudba aj.)
  • Wifi zdarma
  • šatny, sprchy, wc
  • pohodlné parkování zdarma

Otevírací doba:

Pondělí – pátek:   10:00 – 22:00
Sobota – neděle:  10:00 – 18:00
Přijímáme benefit karty MultiSport

Ceny:

  • kurt na 60 minut 400 Kč 
  • půjčovna vybavení - sítě a míče ZDARMA
  • vstup do kurtů POUZE V SÁLOVÉ OBUVI !

Volejbal - WallyBall

WallyBall je „volejbal hraný na squashovém kurtu, oproti klasickému volejbalu méně náročný, zato ještě zábavnější."
Oproti klasickému volejbalu má wallyball tu výhodu, že veškerou fyzickou námahu můžete místo běhání za zakutálenými míči soustředit do vlastní hry.

                              

Ze squashe také přebírá některé základní atributy dané uzavřeným hřištěm, jako je odraz od stěn. Zahrát si můžete až v 6(8) lidech.
Wallyball je oblíbenou verzí klasického volejbalu hraného na speciálně upraveném squashovém hřišti. Ze squashe také přebírá některé základní atributy dané uzavřeným hřištěm, jako je odraz od stěn.
Wallyball využívá, stejně jako squash, odrazů míče od stěny, takže i když se vám nepodaří úplně ukázkový úhoz a míč se odrazí od stěny, zůstává ve hře a je na soupeři, aby si s vaší "falší" poradil... Výhru vám nezaručíme, ale že se nudit rozhodně nebudete, to vám garantujeme! :o))

Podobně jako ve squashi, badmintonu či nohejbale i ve wallyballu uplatníte fyzickou zdatnost, postřeh a rychlost a současně vyzkoušíte obětavost a kolektivní spolupráci. Kromě jiného se pěkně odreagujete a pobavíte s přáteli.
 

Z HISTORIE WALLYBALLU

Wallyball je atraktivní sport, jehož zasloužená obliba stoupá v poslední době i u nás. Vznikl v USA koncem sedmdesátých let, oficiálně je uváděn rok 1979.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA WALLYBALLU

Wallyball je nová sportovní hra, která vznikla spojením volejbalu a squashe. Wallyball se hraje na squashovém kurtu, kdy síť protíná kurt uprostřed. Pravidla wallyballu jsou poměrně "volná", základním pravidlem je dobrá zábava a radost ze hry.
Výška sítě je pro muže 240cm a pro ženy 220cm. Družstvo musí odbít míč přes sít maximálně na tři pokusy a může k tomu využívat boční i zadní stěny kurtu. Družstva musí být minimálně dvoučlenná, lze hrát i čtyři proti čtyřem. Wallyballisté používají jiný míč než klasičtí volejbalisté, míč má tlumenější odraz a pro začátečníky je lépe ovladatelný. Zápas se hraje na tři vítězné sety do patnácti bodů. Podává vždy družstvo, které uhrálo předchozí bod. 
Pravidla ale umožňují i možnost střídání, pokud hraje lichý počet hráčů nebo pokud je hráčů více, než by se jich najednou na squashové hřiště vešlo :o))
Při hře přes síť se míč nesmí dotknout zadní stěny, ale odrazy od bočních stěn jsou povoleny.
Při přihrávce jsou povoleny odrazy od všech stěn, od bočních i od zadní a to dokonce několikrát. Díky tomu je wallyball opravdu dynamickým sportem s plynulou hrou.

MÍČ PRO WALLYBALL

Pro wallyball byl vyvinut speciální míč s nižším odrazem, takže je "línější" a hratelnější i pro méně zdatné hráče.

WALLYBALL – HRA PRO KAŽDÉHO

Nejen pomalejší míč, ale i poměrně volná pravidla zpřístupňují wallyball i pro "sváteční" hráče.
Wallyball je proto ideálním sportem pro firemní teambuilding, pro skupiny přátel, ale i pro rodinné turnaje.
 

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA HRY WALLYBALL

1. Území pro podání je dlouhé 0,9 m od zadní stěny podávající strany
2. Set končí při dosažení 15 bodů a musí být rozdíl dvou bodů
3. Oddechové časy hlásí kapitán pouze po zakončení míče
4. Omezení: 2 oddechové časy po 30 sekundách na set
5. Pokud je hlášeno více oddechových časů, protistrana získává bod nebo ztrátu
6. 5ti minutová přestávka může být povolena rozhodčím při zranění
7. Jsou povolena dvě střídání za set
8. Losování mincí určí prvního podávajícího nebo výběr strany. Druhý set podává druhá strana. Ve třetím setu, pokud je třeba, o podání opět rozhoduje losování mincí
9. Míč je mimo pokud se po přechodu sítě míč nejdříve dotkne zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě
10. Dotyk míče zadní stěny na vlastní straně není chybou, pokud poté hraje vlastní hráč
11. Servis se nesmí „zabít“ nebo blokovat při hře čtyř osob
12. Pokud servírující hráč chytí míč po nadhození, může servis opakovat
13. Při servisu musí být použito čistého úderu, točení míče není povoleno
14. Pořadí při servisu musí být dodržováno
15. Pokud je míč jen částí nad sítí a protihráč ho zahraje, jde o dobrý úder
16. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou že míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče
17. Při útoku se musí hráč dotknout míče předtím, než se celý dostane za síť
18. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder
19. Protihráč nesmí blokovat nahrávku, pokud část míče přetne rovinu sítě, míč se stává volným a obě strany ho smějí hrát
20. Pokud se sítě současně dotknou protihráči, míč je opakován
21. Pokud je míč zahrán pod a překročí rovinu sítě, smí být hrán zpět vlastní stranou, pokud není překročen počet tří úderů
22. Míč nad rovinou sítě je volný pro obě strany
23. Dvojitý zásah je povolen po bloku
24. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich
25. Dotyk dvou a více stěn je povolen družstvu při hraní vlastním hráčem a tohoto míče se musí dotknout spoluhráč před přechodem míče přes síť
26. Držení, strkání, nabírání, zvedání nebo nošení míče je zakázáno
27. Při držení míče nad sítí oběma stranami (mrtvý míč) je hrán nový míč
28. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát
29. Je zakázáno jakékoliv šplhání nebo užívání zdí nebo hráčů pro dosažení nad síť
30. Míč smí být odehrán přes síť tak, že se míč nejdříve dotkne zdi na vlastní straně
31. Míč nesmí být zasažen jakoukoliv částí těla pod pasem
32. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky
33. Blokování a útočení ze servisu je povolené

Výše uvedená pravidla jsou pouze pro porozumění zásad hry, jednotlivé varianty jsou závislé na typu kurtů a na počtu hráčů (2x2, 3x3, 4x4)

Přesná pravidla jsou uvedena v Official Rule Book.